Между 11-17 февруари на работно посещение бе Проф. Майерс, който помогна за засилване на организационната работа.

17-02-2013Основното върху, което се работи в тези първи седмици от проека, бе:

  • Разглеждане на европейския иконометричен модел по който работи FAPRI
  • Запознаване на предложения план за работа с конкретните етапи, като се започне с четирите зърнени и технически подсектора (пшеница, ечемик, царевица и слънчоглед).
  • Набелязан е списък с необходимите променливи, които трябва да участват при изграждането на модела
  • Уточняван е начина на събиране на информацията и решенията за валидиране на събраните данни
  • Провеждане на срещи с Министерство на земеделието (ниво Зам.Министър и Дирекция „Директна плащания и подкрепа“), Асоциация на земеделските производители и на зърнопроизводителите, както и посещение в Аграрния Университет – Пловдив
  • Формулирани и разпределени са предстоящите задачи, както вътре в самия екип, така и между двата института
  • Насрочен е график за провеждане на обучението на CAPA екипа в Мисури и следващата визита на хората от FAPRI в ИАИ

17-02-2013-2От срещата с Министерството отново е получено уверение, че ще имаме съдействието на МЗХ за изпълнение на предприетото изследване, както се обсъдиха и възможностите да се започне обучение на експерти от МЗХ в ИАИ, с което да се популяризира ефекта от изпълнение на проекта и да се повиши неговата практическа стойност.

При срещата с Ректора на АУ се стигна до принципното съгласие да започне подготовка за съвместна Магистърска програма по „Международен агробизнес и политика“. За целта, Мисури покани ръководството на АУ да посети тамошния Университет и да се срещне с ръководството на департамента по Аграрна икономика и с ръководството на Факултета, както и с Ректора на МУ, на която да бъдат обсъдени тези въпроси. Инициативата предвижда, американски и български професори да обучават студенти, не само от България, но и от други страни, като се осъществява и обмен на български студенти в МУ и обратно. ИАИ ще бъде исновен партньор в това начинание.