ИНСТИТУТ ПО АГРАРНА ИКОНОМИКА

Aдрес: София 1113, ул.“Цариградско шосе“ №125, блок 1

Тел.: 02/465 31 53

E-mail: office@iae-bg.com

Връзка със сайта

Ваня Манолова, ст.експерт

e-mail: office@iae-bg.com; vdmvdm@abv.bg

Тел.: 0884 188 937

Работно време: понеделник – петък, 8:30 – 17:00 часа

Карта:


Вижте по-голяма карта