Име: Доц. д-р Божидар Иванов

Позиция: Директор

Е-mail: bozidar_ivanov@yahoo.co.uk

Автобиография / Публикации

 

Popov

Име: Проф. д-р Румен Попов

Позиция: Заместник директор

Е-mail: rgpopov@yahoo.com

Автобиография / Публикации

 

Mitova

Име: Доц. д-р Диляна Митова

Позиция: Научен секретар

Е-mail: dilianamit@gmail.com

Автобиография / Публикации