На 26.03.2014 (сряда), от 10.00 часа, в сградата на Института по аграрна икономика се проведе Кръгла маса на тема „Представяне на актуализирани резултати от моделирането на сектор зърно и сектор маслодайни култури”. Дискусията беше част от проект „Създаване на Център за икономически анализи на селското стопанство”- САРА на Института по аграрна икономика към Селскостопанска академия, финансиран от Фондация „Америка за България”, с подкрепата на Министерство на земеделието и храните. По време на кръглата маса бяха представени и обсъдени използваните данни и актуализираните резултати, получени в процеса на проектното моделиране на избраните сектори, както и сценарии за развитие на производството до 2018 година в световен мащаб и за България.

Кръглата маса бе официално открита от доц. д-р Христо Бозуков, Председател на Селскостопанска академия. От името на ръководството на ИАИ доц. д-р Пламена Йовчевска – Зам. директор по науката и Научен секретар,  приветства участниците, а ръководителят на проекта – доц.Д-р Божидар Иванов представи програмата на кръглата маса.

Първи презентация изнесе проф. Уилям Майерс от FAPRI,  Missouri University. Той се спря на организацията на работата във FAPRI, както и последните актуализации на предвижданията за световното производство и търговия със зърнени и маслодайни култури. Втората презентация, изнесена от ас. Емилия Соколова, представи информация за производството на пшеница, ечемик, царевица, слънчоглед и рапица до 2018 година, базирана на разработения модел. Представени бях и част от аналитичните възможности на модела, чрез сценарии за ефекта на въвеждането на нови елементи към ОСП 2014-2020 и за ефекта от промяната в климатичните условия, представени от количеството валежи. Със следващата презентация гл.ас. д-р Петър Кировски се спря на предвижданията за търсенето на 5-те култури в България. Кръглата маса завърши с дискусия по предоставената информация.

Участие в кръглата маса взеха 25 души – представители на браншовите организации, представители на Министерство на земеделието и храните, учени от ИАИ и представители на медиите..

Предлагане и сценарии за развитие в средносрочна перспектива на избрани култури в България – ас. Емилия Соколова

Предвиждания за търсенето и използването на избрани култури в България в средносрочна перспектива – гл.ас. д-р Петър Кировски

Global context and Grain market outlook – проф. Уилям Майерс