Категория: Научна дейност

На основание решение на Управителния съвет на ССА (Протокол № РД 09-04 от 11.12.2018 г.), Институтът по аграрна икономика обявява процедура за подбор на кандидатите по ННП „Млади учени и постдокторанти“ (отговарящи на дефиницията за млад учен). Кандидатите ще бъдат …

Обява по ННП „Млади учени и постдокторанти“ Read More »

В периода 9-21 май ИАИ  беше посетен от четирима учени от Университета по комуникации на Китай в Пекин в рамките на съвместен проект „Управление и оценка на аграрната устойчивост – опит, предизвикателства и уроци от България и Китай“ финансиран от Фонд …

Четирима учени от Университета по комуникации на Китай в Пекин посетиха ИАИ Read More »

По инициатива на Института по аграрна икономика на 19 май в сградата на бул. Цариградско шосе № 125 в София се проведе Ден на отворените врати “Аграрната наука в подкрепа на земеделието”. В събитието освен Института по аграрна икономика, участваха …

Ден на отворените врати в Института по аграрна икономика Read More »

„Не е достатъчно да си само агроном, трябва да умееш и да управляваш”.  Доника Балева (студент в магистърска програма „Управление на агро-бизнеса и развитие на селските райони“, НБУ)   На 12.05.2015 г. в зала 20 на НБУ се проведе научен …

Научен форум „Аграрната икономика в подкрепа на земеделието: трансфер на знания между наука и практика” Read More »

Институтът по аграрна икономика организира семинар съвместно с Нов български университет на тема: „Аграрната икономика в подкрепа на земеделието: трансфер на знания между наука и практика“.Събитието ще се проведе на 12.05.2015г. от 10:00 до 13:00  часа в НБУ зала 20. …

Научен семинар на тема „Аграрната икономика в подкрепа на земеделието: трансфер на знания между наука и практика“ Read More »

Институтът по аграрна икономика представи своята дейност на Международната селскостопанска изложба АГРА, проведена от 4 до 8 март 2015 година. Посетителите на щанда на института се запознаха с научните разработки, с библиотечно-информационните услуги на Централна селскостопанска библиотека и издаваните седем …

АГРА 2015 Read More »

На 30.01.2015 се състоя годишно събрание за отчитане на дейността на Института по аграрна икономика през 2014 година. Гости на заседанието на Общото събрание бяха проф. Валентин Бъчваров, главен научен секретар на Селскостопанска академия; Снежана Благоева, директор на дирекция „Директни …

Годишен отчет за 2014 г. Read More »

На  03.12.2014 г. в ИАИ се проведе работна среща на тема „Аграрната икономика в подкрепа на земеделието”.Целта на събитието беше да се обсъдят предложенията за нови проекти, които ще се разработват от ИАИ през следващия планов период 2015-2016 г. На …

Работна среща на тема „Аграрната икономика в подкрепа на земеделието” Read More »

На 04.11.2014 г. в Министерство на земеделието и храните се проведоха две работни срещи с представители на уязвимите сектори: растениевъдство – секторите „Плодове“ и „Зеленчуци“; животновъдство – секторите „Говедовъдство“, „Козевъдство“ и „Овцевъдство“. На работните срещи беше обсъден изготвеният от ИАИ …

Анализ на секторите с обвързано с производството подпомагане Read More »

На 28 и 29 октомври в Хотел Експо – София се проведе научна конференция с международно участие “Аграрната икономика в подкрепа на земеделието”, посветена на предстоящата 80-та годишнина от създаването на Института по аграрна икономика при Селскостопанска академия. По темата …

Аграрната икономика в подкрепа на земеделието Read More »