Списък на материалите

Сравнително изследване на екологичните условия, съхранението на културните ресурси и устойчивото развитие на туризма в селските райони на Китай и България

„Сравнително изследване на екологичните условия, съхранението на културните ресурси и устойчивото развитие на туризма в селските райони на Китай и България” – МОН, ФНИ Проектът се финансира от Фонд “Научни изследвания” за Двустранно научно-техническо сътрудничество между България и Китай, Договор

Публикувано в странца Международни

Управление и оценка на аграрната устойчивост – опит, предизвикателства и уроци от България и Китай

„Управление и оценка на аграрната устойчивост – опит, предизвикателства и уроци от България и Китай” – МОН, ФНИ Проектът се финансира от Фонд “Научни изследвания” за Двустранно научно-техническо сътрудничество между България и Китай, Договор ДНТС/Китай 01/2 от 24.09.2014 г. Основните

Публикувано в странца Международни

Проект По програма HORIZON 2020

Проект По програма HORIZON 2020 Food Security, Sustainable Agriculture and Forestry, Marine, Maritime and Inland Water Research and the Bioeconomy, се разработва проект “PROVIding smart DElivery of public goods by EU agriculture and forestry” (PROVIDE) Общата цел на проекта е

Публикувано в странца Международни