Категория: Международни

„Сравнително изследване на екологичните условия, съхранението на културните ресурси и устойчивото развитие на туризма в селските райони на Китай и България” – МОН, ФНИ Проектът се финансира от Фонд “Научни изследвания” за Двустранно научно-техническо сътрудничество между България и Китай, Договор …

Сравнително изследване на екологичните условия, съхранението на културните ресурси и устойчивото развитие на туризма в селските райони на Китай и България Read More »

„Управление и оценка на аграрната устойчивост – опит, предизвикателства и уроци от България и Китай” – МОН, ФНИ Проектът се финансира от Фонд “Научни изследвания” за Двустранно научно-техническо сътрудничество между България и Китай, Договор ДНТС/Китай 01/2 от 24.09.2014 г. Основните …

Управление и оценка на аграрната устойчивост – опит, предизвикателства и уроци от България и Китай Read More »

Проект По програма HORIZON 2020 Food Security, Sustainable Agriculture and Forestry, Marine, Maritime and Inland Water Research and the Bioeconomy, се разработва проект “PROVIding smart DElivery of public goods by EU agriculture and forestry” (PROVIDE) Общата цел на проекта е …

Проект По програма HORIZON 2020 Read More »