Списък на материалите

Проект „Поземлените отношения в социално-икономическата система на селското стопанство и развитието на селските райони“

Научна програма: Икономика Срок на продължителност: 01.01.2018-31.12.2019 г. Научен ръководител: проф. д-р Пламена Йовчевска, yovchevska@abv.bg Научен колектив: проф. д-р Пламена Йовчевска проф. д-р Димитър Николов доц. д-р Минка Анастасова – Чопева ас. Михаела Михайлова докторант Венелин Венев гл., експерт Атанаска Джоджова Анотация:

Публикувано в странца Текущи проекти

Въздействие на ОСП върху хранителната верига и разработване на сценарии за промяна на политиката

Тема на проекта: „Въздействие на ОСП върху хранителната верига и разработване на сценарии за промяна на политиката” Продължителност: 01.01.2017 г. – 31.12.2018 г. Научен ръководител: доц. д-р Божидар Иванов; e-mail: bozidar_ivanov@yahoo.co.uk Научен колектив: доц. д-р Божидар Иванов проф. д-р Румен

Публикувано в странца Завършени

Иновационни модели за управление на земеделските стопанства в планинските райони

Тема на проекта: „Иновационни модели за управление на земеделските стопанства в планинските райони” Продължителност: 01.01.2017 г. – 31.12.2018 г. Научен ръководител: проф. д-р Димитър Николов; e-mail: dnik_sp@yahoo.com Научен колектив: проф. д-р Димитър Николов – ръководител проф. д-р Красимира Кънева проф.

Публикувано в странца Завършени

Проекти (2013-2014)

Тема: КВАНТИФИЦИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ И СОЦИАЛНИТЕ ЕФЕКТИ ОТ ПОДКРЕПАТА НА ДОХОДИТЕ И НА РАЗВИТИЕТО НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ В ПЕРИОДА 2014-2020 Г. Продължителност: От 01.01.2013 г.до: 31.12.2014г. Ръководител: проф. д-р Румен Попов, E-mail: rgpopov@yahoo.com Научен колектив: 1. проф. д-р Румен Попов 2. доц. д-р

Публикувано в странца Архив, Проекти

Устойчивост на селското стопанство в България

Тема на проекта: „Устойчивост на селското стопанство в България” Продължителност: 01.01.2017 г – 31.12.2018 г. Научен ръководител: проф.д-р Храбрин Башев; e-mail: hrabrin.bachev@gmail.com Научен колектив: проф. д-р Храбрин Башев проф. д-р Нина Котева проф. д-р Красимира Кънева проф. д-р Пламена Йовчевска

Публикувано в странца Завършени

Въздействие на ОСП върху хранителната верига и разработване на сценарии за промяна на политиката

Тема на проекта: „Въздействие на ОСП върху хранителната верига и разработване на сценарии за промяна на политиката” Продължителност: 01.01.2017 г. – 31.12.2018 г. Научен ръководител: доц. д-р Божидар Иванов; e-mail: bozidar_ivanov@yahoo.co.uk Научен колектив: доц. д-р Божидар Иванов проф. д-р Румен

Публикувано в странца Завършени

Иновационни модели за управление на земеделските стопанства в планинските райони

Тема на проекта: „Иновационни модели за управление на земеделските стопанства в планинските райони” Продължителност: 01.01.2017 г. – 31.12.2018 г. Научен ръководител: проф. д-р Димитър Николов; e-mail: dnik_sp@yahoo.com Научен колектив: проф. д-р Димитър Николов – ръководител проф. д-р Красимира Кънева проф.

Публикувано в странца Завършени

Сравнително изследване на екологичните условия, съхранението на културните ресурси и устойчивото развитие на туризма в селските райони на Китай и България

„Сравнително изследване на екологичните условия, съхранението на културните ресурси и устойчивото развитие на туризма в селските райони на Китай и България” – МОН, ФНИ Проектът се финансира от Фонд “Научни изследвания” за Двустранно научно-техническо сътрудничество между България и Китай, Договор

Публикувано в странца Международни

Управление и оценка на аграрната устойчивост – опит, предизвикателства и уроци от България и Китай

„Управление и оценка на аграрната устойчивост – опит, предизвикателства и уроци от България и Китай” – МОН, ФНИ Проектът се финансира от Фонд “Научни изследвания” за Двустранно научно-техническо сътрудничество между България и Китай, Договор ДНТС/Китай 01/2 от 24.09.2014 г. Основните

Публикувано в странца Международни

Проект По програма HORIZON 2020

Проект По програма HORIZON 2020 Food Security, Sustainable Agriculture and Forestry, Marine, Maritime and Inland Water Research and the Bioeconomy, се разработва проект “PROVIding smart DElivery of public goods by EU agriculture and forestry” (PROVIDE) Общата цел на проекта е

Публикувано в странца Международни