СТРАТЕГИЯ за развитие на Института по аграрна икономика за периода 2014-2017 г.