Категория: Текущи проекти

Научна програма: Икономика Срок на продължителност: 01.01.2018-31.12.2019 г. Научен ръководител: проф. д-р Пламена Йовчевска, yovchevska@abv.bg Научен колектив: проф. д-р Пламена Йовчевска проф. д-р Димитър Николов доц. д-р Минка Анастасова – Чопева ас. Михаела Михайлова докторант Венелин Венев гл., експерт Атанаска Джоджова Анотация: …

Проект „Поземлените отношения в социално-икономическата система на селското стопанство и развитието на селските райони“ Read More »