Представяме на вашето внимание доклад „Тенденции за развитие на основни култури от зърнения сектор. Проектно моделиране на базови показатели”. Докладът обхваща основите на разработения модел на избрания сектор от българското земеделие, както и основните резултати от извършеното предвиждане за базовите показатели за периода 2013-2017.

Разработването на модела и настоящия доклад са част от изпълнението на проект „Създаване на Център за икономически анализи на селското стопанство”- САРА на Института по аграрна икономика, финансиран от Фондация „Америка за България”, с подкрепата на Министерство на земеделието и храните и в сътрудничество с Изследователски институт за храни и аграрна политика към Университета Мисури (FAPRI).