В рамките на изпълнението на проект „Създаване на Център за икономически анализи на селското стопанство”- САРА на Института по аграрна икономика, финансиран от Фондация „Америка за България”, с подкрепата на Министерство на земеделието и храните, на 25.03.2014 г. от 10 ч., в зала 400 на Министерство на земеделието и храните, ще се проведе кръгла маса на тема „Представяне на предварителни резултати в млечния сектор”. Предвижда се да бъдат представени и обсъдени използваните данни и предварителните резултати, получени в процеса на проектното моделиране млечния сектор, с цел тяхното прецизиране и доусъвършенстване. В модела е обхваната цяла млечна верига от производството до реализацията на млечни продукти от краве и овче мляко.

 Програма на семинара:

1.     Откриване и въведение от заместник – министър Бюрхан Абазов от  МЗХ

2.     Предвиждания и тенденции в развитието на млечния сектор в световен и европейски план –
проф. Уйлям Майерс (FAPRI – Университет Мисури)

3.     Предвиждания за основни показатели в млечния сектор в България –
доц. д-р Божидар Иванов (Институт по аграрна икономика)

4.     Дискусия

 

Участие в семинара може да заявите по електронен път на Васил Стойчев–  0876 184 144,  ел. поща vasilst@mail.bg в срок до 21 март 2014 г.