Международна изследователска конференция „Нови стратегии за кооперациите: Създаване, преход и трансформиране на кооперациите – концепция и мениджмънт”. Ще се проведе в Алмериа, Испания от 24-27 май 2016 г. Срокът за представяне на резюмета за доклади, постери, сесии е удължен до 25.01.2016 г.

(вижте приложената информация)