На  03.12.2014 г. в ИАИ се проведе работна среща на тема „Аграрната икономика в подкрепа на земеделието”.Целта на събитието беше да се обсъдят предложенията за нови проекти, които ще се разработват от ИАИ през следващия планов период 2015-2016 г. На срещата присъстваха проф. д.т.н. инж. Валентин Бъчваров /Главен научен секретар  на ССА/ , както и  представители от Съюза на производители на комбинирани фуражи (СПКФ) ,  Дирекция „Растениевъдство” при МЗХ , Съюза на птицевъдите в България и НССЗ – национална служба за съвети в земеделието.

IMG_7961 IMG_7964
IMG_7985 IMG_8031