„Регионални различия и конкурентоспособност на българското селско стопанство спрямо страните в ЕС/научна статия/

Доц.д-р Ангел Саров от ИАИ е съавтор на статията в списание „Икономика и управление на...

Прочетете още