Осигурен достъп за българските изследователи до CABI и CAB Abstracts, през платформата Web of Science

Базите данни на CABI и CAB Abstracts, интегрирани в платформата Web of Science, вече са видими за...

Прочетете още