За факторите за оползотворяване утайките от ПСОВ в селското стопанство/проф.д-р Храбрин Башев и доц.д-р Божидар Иванов/

сп. „Икономика и управление на селското стопанство“, брой 2, 2022 г., стр. 43...

Прочетете още