Mагистърската програма е съвместен иновативен продукт на Нов Български Университет (НБУ) и Институт по аграрна икономика (ИАИ), който фокусира върху балансирано съчетание между теоретични и практически насочени курсове, основани на последните достижения на световната и национална наука и практика в мениджмънта на аграрния бизнес и селските райони.

Mагистърската програма по “Управление на агробизнеса и развитие на селските райони”