На 25.03.2014 г. в сградата на Министерството на земеделието и храните по проект на Центъра за икономически анализи на селското стопанство (CAPA) на Институт по аграрна икономика бе проведена кръглата маса на тема „Представяне на предварителни резултати в млечния сектор”. Присъстваха представители на браншови организации, експерти от МЗХ и фермери.

Бяха представени две презентации – първата на проф. Уили Майерс от FAPRI към Университет на Мисури със заглавие „Global context and diary market outlook” („Глобален контекст и перспективи пред млечния пазар”) представи дейността на FAPRI и методологията при изготвяне на основни перспективи и симулации за развитието на пазарите на селскостопански и млечни продукти. Втората презентация на доц. Божидар Иванов от ИАИ представи предварителни резултати от Модела на млечния сектор в България.

В последвалата ползотворна дискусия активно участие взеха – ректора на Тракийския университет и бивш Министър на земеделието и храните проф. дсн Иван Станков, изпълнителния директор на Националния съюз на говедовъдите (НСГБ) в България Михаил Михайлов, директора на дирекция „Директни плащания и пазарна подкрепа” в МЗХ” Снежана Благоева и главен експерт в отдел „Агростатистика” в МЗХ Явор Пиндев.

Предвиждания на основни показатели за развитието на млечния сектор в България – доц. Божидар Иванов

Global context and diary market outlook – проф. Уили Майерс