85 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ТОДОР РАЧИНСКИ

 “Науката е като монументално съоръжение,

за изграждането на което всеки трябва да донесе камък,

а този камък често му струва цял живот.”

     Анри Поанкаре

 СЕЛСКОСТОПАНСКА АКАДЕМИЯ – ГР. СОФИЯ

ДОБРУДЖАНСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ИНСТИТУТ – ГР. ГЕН.ТОШЕВО

СЪЮЗ НА УЧЕНИТЕ В БЪЛГАРИЯ – КЛОН ГР. ДОБРИЧ

ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ МЕЖДУНАРОДЕН КОЛЕЖ – ГР. ДОБРИЧ

имат удоволствието да Ви отправят

 П О К А Н А

за участие в Национална научна конференция на тема:

 “Традиционни и иновативни подходи в селекцията и агротехниката на полски култури”,

 посветена на 85-годишнината от рождението на Тодор Рачински.Конференцията ще се проведе на 30 и 31 октомври 2014 г. в Добруджански земеделски институт – гр. Генерал Тошево .

ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА

30.10.:        Пристигане, настаняване и регистрация
                    Откриване и първи работен ден на конференцията
31.10.:        Втори работен ден и закриване на конференцията
                    Отпътуване на участниците

Подробна информация относно организирането и провеждането на конференцията ще откриете на адрес:  http://www.dai-gt.org/bg/conference/