ПОКАНА

Поканват се всички настоящи и бивши служители на ИАИ да присъстват на честване по повод 90-годишния юбилей на Проф. д.ик.н. Атанас Ганев.

Юбилейното честване ще се състои на 12.02.2015 г.(четвъртък) от 13.00 часа в НТС, зала 3, етаж 2 (адрес: гр. София, бул. „Г. С. Раковски”№ 108).

Проф. д.ик.н. Атанас Ганев е започнал трудовата си дейност през 1949 г. като агроном в МТС-Кнежа, утвърждава се като изтъкнат изследовател, преподавател и обществен деец, ректор на Висшия институт по механизация и електрификация на селското стопанство в Русе (днес Русенски университет) и директор на Института по икономика и организация на селското стопанство в София (днес Институт по аграрна икономика).

Проф. д.ик.н. Атанас Ганев е автор на над 300 научни труда – монографии, студии, учебници, някои – издадени в чужбина.