Доц. д-р Красимира Кънева спечели обявения конкурс за заемане на академична длъжност “Професор” към Института по аграрна икономика. Изборът беше утвърден на Научен съвет, проведен в Института на 21.07.2015 г.
Да пожелаем на новия професор здраве, успехи и справяне с всички предизвикателства в бъдещия му творчески път!