V-ти Международен научен форум “АГРАРНАТА ИКОНОМИКА В ПОДКРЕПА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО”

Международна научна конференция

“EUROPEAN AGRICULTURE and FOOD VALUE CHAIN: DYNAMICS and INNOVATIONS”

 За пета поредна година от 22 до 24 октомври 2018 г. в зала „Панорама” на хотел „Бест Уестърн Плюс Хотел Експо”, гр. София се проведе V-тия международен научен форум „Аграрната икономика в подкрепа на земеделието” с международна конференция на тема: “EUROPEAN AGRICULTURE and FOOD VALUE CHAIN: DYNAMICS and INNOVATIONS”. Конференцията се организира от Селскостопанска академия, Институт по аграрна икономика и Българската асоциация на аграрикономистите. Провеждането на конференцията се осъществява с финансовата подкрепа на Фонд «Научни изследвания» – Договор № ДПМНФ 01/14 от 15 август 2018г. Спонсори на конференцията са Синджента и Продрон Сис.

Конференцията беше открита от директора на Института по аграрна икономика проф. д-р Димитър Николов. Приветствие към участниците във форума поднесоха проф. д-р Мая Игнатова, зам. председател на ССА, проф. Сесилия Александри, ИАИ Румъния, проф. Норберт Потори, ИАИ – Унгария и проф. Драги Димитревски, ИАИ – Македония. В конференцията взеха участие учени от България, Македония, Италия, Унгария, Румъния и Чехия, както и представители на аграрния бизнес.

Ключови лектори на международната конференция бяха:

  1. проф. д-р Сесилия Александри – Институт по аграрна икономика, Букурещ, Румъния;
  2. д-р Томаш Ратингер, Център за технологии към чешката Академия на науките, Прага, Чехия;
  3. д-р Норберт Потори – Изследователски институт за аграрна икономика, Будапеща, Унгария.

През първия ден на конференцията бяха представени научни доклади, свързани с дигиталното земеделие, ефекта от участия на групите производители върху млечния сектор; биологичното производство; модели за е-маркетинг, устойчивост на хранителните вериги. Представителите на бизнеса презентираха иновации, внедрени и използвани от земеделските призводители за прецизно земеделие.

Вторият ден продължи с представяне на доклади, свързани с ефекта от ОСП върху аграния сектор в различните държави; пазара на земеделска земя; ролята и участието на младите фермери, жените в управлението на земеделските предприятия. Младите учени представиха своите достижения в постерна сесия.

В рамките на последния ден бяха представени доклади, свързани с агроекологията, маркетингови иновации в планинските райони; малките земеделски стопанства; финансови и социално-икономически аспекти на земеделието и селските райони.

През третия ден на конференцията беше представен и научно-изследователски проект (2017-2019) на тема: „Иновационни модели за повишаване на конкурентоспособността на земеделските стопанства в България”, финансиран от Фонд „Научни изследвания” с ръководител проф. д-р Нина Котева.

Дискусиите по време на конференцията генерираха нови научно-изследователски теми, приемственост и възможности за разширяване на научното сътрудничество.

Изнесените доклади ще бъдат публикувани в сп. Икономика и управление на селското стопанство”.

 

Интернет страница на конференцията

http://isc2018.iae-bg.com/