За седми пореден път в Полския институт в София, на 18 и 19 септември 2014 г. се проведе традиционната българо-полска конференция по аграрна икономика. Темата тази година е: „Промени и перспективи в селските райони и в селското стопанство в България, Полша и в други страни от ЕС”. Организатори на конференцията са Институтът по икономика на селското стопанство и продоволствието във Варшава, Аграрният университет в Пловдив и Институтът по аграрна икономика при Селскостопанска академия в София.

В откриването участваха посланикът на Република Полша у нас Н. Пр. Кшищов Краиевски, директорът на полския Институт по икономика на селското стопанство и продоволствието проф. дин Анджей Ковалски, директорът на българския Институт по аграрна икономика доц. д-р. Димитър Николов, ректорът на Аграрния университет – Пловдив проф. дсн Димитър Греков, заместник председателят на Селскостопанска академия проф. Лазар Козелов.

Всички бяха единодушни, че единствено с общи усилия на научната мисъл и връзка с практиката може да се осигури развитието на селското стопанство и селските райони в обединена Европа. Особено ценен е опитът на полските колеги, който те с удоволствие споделят с готовност да бъдат полезни при справянето с всички предизвикателства, стоящи пред аграрния отрасъл не само в Полша и в България, но и в другите страни от ЕС. Тези предизвикателства са особено големи сега, в навечерието на новия програмен период 2015-2020 г.

Особено голям интерес предизвика докладът на проф. дин Анджей Ковалски на тема “Пазарът на хранителните стоки в ЕС след ембаргото на Руската федерация”. Той разгледа развитието на полското селско стопанство от 2004 г. досега, като изтъкна важността на провежданата научна конференция не само за отчитане на напредъка, но и за споделяне на опит – за да не се повтарят грешките и да не се „разбиват врати, които вече са отворени”.

Доц.д-р  Димитър Николов представи резултатите от изследователски проект, анализиращ приложението на иновациите в малките земеделски стопанства. Ключов фактор в този процес е връзката между научните звена и бизнеса с практиката. Заслужава си да се положат усилия за засилване на тази връзка, тъй като се оказва, че внедряването само на една иновация води до увеличаване на стандартния производствен обем на стопанствата с 10%.

Младите учени и докторанти от трите изследователски организации участваха с постерна сесия, в която представиха своите научни резултати.

Проф.дин Анджей Ковалски и доц. д-р Димитър Николов подписаха договор за сътрудничество, на базата на който ще продължи обмяната на опит и знания между двата изследователски института.

КНИГА

IMG_6401 IMG_6403
IMG_6431 IMG_6434
IMG_6446 IMG_6464
IMG_6457 IMG_6470
IMG_6474 IMG_6475
IMG_6478 IMG_6495
IMG_6507 IMG_6519
IMG_6546 IMG_6587
IMG_6694 IMG_6787
IMG_6830 IMG_6838
IMG_3243 IMG_3293
IMG_3295 IMG_6492
IMG_6410 IMG_6406