Наближава: 

IX-та Международна научна конференция

„Земеделие и снабдяване с храни: пазари и политики“

25-26 октомври 2022 г.

 Институт по аграрна икономика

П О К А Н А

Уважаеми колеги,

 Имаме удоволствието да Ви поканим на IX-та Международна научна конференция „Аграрната икономика – в подкрепа на земеделието“ под мотото „Земеделие и снабдяване с храни: пазари и политики“, 25-26 октомври 2022 г.,с организатор – Институт по аграрна икономика към ССА и в партньорство с Европейската научна мрежа за развитие на селските райони (ERDN).

Форумът ще се проведе в хибриден формат: он-лайн и присъствено на 25.10.2022 г и 26.10. 2022 г. Конференцията е насочена към учени, докторанти и изследователи от България и чужбина и предоставя възможност за участие с презентация на научни разработки, доклади по изследователска тема и включване и присъствие в конферентните сесии и дискусии.

Участието в конференцията е без първоначални такси за всички докладчици и гости, които са заявили желание за включване и са одобрени за участие. Присъственото присъединяване към форума предвижда заплащане на разходите за транспорт, хотелско настаняване и изхранване от самите участници. Присъственото форма на конференцията ще бъде в хотел в курорта Боровец, на 60 км от София, като хотелът ще бъде допълнително уточненен до 15 септември, 2022 г.  взависимост от броя на заявилите  присъствено участие.

Насоченост към: академичните и научните среди, представители на бизнеса в земеделието, местната администрация и държавните органи.

Тематични направления:

  • Снабдяване с храни и ефекти от COVID-19;
  • Конкурентоспособност и ефекти на земеделските и стокови пазари;
  • Земеделски политики в прехода към зелена икономика;
  • Възможности и предизвикателства пред селските райони;
  • Иновации, кръгова и биоикономика

Официални езици:

Английски и по изключение български при презентиране и английски език за презентациите и докладите.

Важни срокове:

  • Подаване заявки за участие с резюмета на английски език до: 30.08.2022 г.
  • Одобряване на участията: 15.09.2022 г.
  • Представяне на пълните доклади на английски език: 30.10.2022 г.

Искрено се надяваме да бъдете сред нас и заедно да продължим дискусията за бъдещото развитие на българското селско стопанство в контекста на очакваните промени на ОСП.

Докладите се рецензират от независим/и рецензент/и. След положителна оценка и одобрение, докладите ще бъдат подадени за публикуване в български научни издания, реферирани към Националния център за информация и документация, а тези, които получат най-висока оценка ще бъдат предложени за приемане на научни издания, включени в Web of Science, SCCOPUS.

 За връзка с организаторите

Гл.ас. д-р Ангел Саров – +359884 188 794

Гл. ас. д-р Даниела Цвяткова – +359884 189 372

Имейл на конференцията: iae.conference2022@gmail.com

Документите за заявка за участие и техническите изисквания към оформянето на докладите може да видите и изтеглите  тук: Brouchure_IAE_Conf_2022_BG (2)