IX-та Международна научна конференция

„Земеделие и снабдяване с храни: пазари и политики“

25-26 октомври 2022 г.

 Институт по аграрна икономика

П О К А Н А

Уважаеми колеги,

 Имаме удоволствието да Ви поканим на IX-та Международна научна конференция „Аграрната икономика – в подкрепа на земеделието“ под мотото „Земеделие и снабдяване с храни: пазари и политики“, 25-26 октомври 2022 г.,с организатор – Институт по аграрна икономика към ССА и в партньорство с Европейската научна мрежа за развитие на селските райони (ERDN).

Форумът ще се проведе в хибриден формат: он-лайн и присъствено на 25.10.2022 г и 26.10. 2022 г. Конференцията е насочена към учени, докторанти и изследователи от България и чужбина и предоставя възможност за участие с презентация на научни разработки, доклади по изследователска тема и включване и присъствие в конферентните сесии и дискусии.

Насоченост към: академичните и научните среди, представители на бизнеса в земеделието, местната администрация и държавните органи.

Тематични направления:

  • Снабдяване с храни и ефекти от COVID-19;
  • Конкурентоспособност и ефекти на земеделските и стокови пазари;
  • Земеделски политики в прехода към зелена икономика;
  • Възможности и предизвикателства пред селските райони;
  • Иновации, кръгова и биоикономика

Официални езици:

Английски и български

Важни срокове:

  • Подаване заявки за участие с резюмета на английски език до: 30.08.2022 г.
  • Одобряване на участията: 15.09.2022 г.
  • Представяне на пълните доклади на английски език: 30.10.2022 г.

Искрено се надяваме да бъдете сред нас и заедно да продължим дискусията за бъдещото развитие на българското селско стопанство в контекста на очакваните промени на ОСП.

Докладите се рецензират от независим/и рецензент/и. След положителна оценка и одобрение, докладите ще бъдат подадени за публикуване в български научни издания, реферирани към Националния център за информация и документация, а тези, които получат най-висока оценка ще бъдат предложени за приемане на научни издания, включени в Web of Science, SCCOPUS.

 За връзка с организаторите

Гл.ас. д-р Ангел Саров – +359884 188 794

Гл. ас. д-р Даниела Цвяткова – +359884 189 372

Имейл на конференцията: iae.conference2022@gmail.com

Документите за заявка за участие и техническите изисквания към оформянето на докладите може да видите и изтеглите  тук: Brouchure_IAE_Conf_2022_BG (2)

Актуализирано допълнение:

Програмата на Конференцията:p-IAE Agenda CONF-2022EN -final

Програмата на бълг.език:IAE Agenda CONF-2022БГ

Информация за темите на пленарните сесии:

Модератор на първата пленарна сесия на 25.10., от 10.30  –„Пазари на селскостопански стоки“е доц.д-р Божидар Иванов, директор на ИАИ. Пленарната сесия от 13.30 в първия ден на конференцията „Конкурентоспособност и ефекти на селскостопанските и стоковите пазари“ е с  модератор Мариус Хамулчук, Варшавския университет по природни науки.  Пленарната сесия от 15.30 на 25.10. е с модератор проф. Драги Димитриевски, Скопие.

Вторият ден на конференцията, 26.10., започва с пленарна сесия „Възможности и предизвикателства за селските райони“ с модератор Zbigniew Florianczyk – IERIGZ, Полша. Сесията от 13.00 часа „Иновации, устойчивост и биоикономика“ се модерира от доц.д-р Божин Божинов, Аграрен университет, Пловдив. От 15.00 часа на 26.10. започва постерна сесия.

Още за темите на докладите в конференцията в друга публикация: