На 05.06.2014 г на международна  конференция „ЕКОЛОГИЯ И ЗДРАВЕ 2014“ организирана от НТС Пловдив и ССА ще бъде представен доклад на тема „Влияние на реколтираните площи от рапица върху популацията на медоносната пчела в България“ автори гл. ас. д-р Петър Кировски и ас. Васил Стойчев.