Институтът по аграрна икономика търси редактор за списание “Bulgarian Journal of Agricultural Science”. Списанието е научно издание с периодичност 6 книжки годишно, излиза на английски език. В него публикуват български и чужди автори, работещи в областта на аграрната наука и свързаните с нея научни области.
Изисквания към кандидатите: аграрно образование и добро владеене на английски език.

За контакти – тел. 02/971 00 14, вътр. 205; моб. 0876 140 560; e-mail: office@iae-bg.com.