Гл.ас. Михаела Михайлова от ИАИ-ССА с грамота за научно-практически принос от Конкурса на СУБ

В БАН се състоя тържествено връчване на отличия на Конкурса на СУБ,22 за значими научни постижения...

Прочетете още