Доц.д-р Божидар Иванов в сп.”Наука”: Земеделието ни има по-големи резерви за конвергиране в селското стопанство на ЕС. Какви.

В кн.5 от 2020 година на сп. “Наука” подробно може да бъде проследена статията на...

Прочетете още