Ден: 05.09.2019

На 04.09.2019 г. от 11 часа в Зала 1 на ИАИ се проведе публична защита на дисертационен труд „Еко-управлението в земеделските стопанства” с автор Антон Кирилов Митов от Институт по аграрна икономика. Научното жури в състав: проф. д-р Храбрин Янушев …

Публична защита на докторска дисертация Read More »