Архив за месец: август 2019

Предстояща защита на докторска дисертация

Публична защита на докторска дисертация на тема „Еко-управлението в земеделските стопанства”, разработена от Антон Кирилов Митов, докторант на самостоятелна подготовка в Институт по аграрна икономика за присъждане на образователната и научна степен „доктор” по докторска програма „Икономика и управление (по

Публикувано в странца Новини и събития