Някои акценти от Бюлетин Номер 4, за м.април, 2023 г.

на Центъра за икономически анализи на селското стопанство/ CAPA/:

Моментно състояние в развитието на сектора в
България, зърнени и маслодайни култури

Средномесечните валежи за м.април, месецът с
най-голямо значение за размера на реколтата от
есенните култури е 83 л/м2, което осезаемо
превишава средномесечните валежи от 2000 г.
насам с 32 л/м2 и компенсира дефицитните
валежи от предходния месец. Валежите се
разпределят относително равномерно по
територията, като единствено по-ниските
температури от обичайните (-0,9°С) забавят
вегетацията на културите и могат да попречат за
реализиране на продуктивния потенциал.
• Първоначалните предвиждания на САРА за
средния добив на пшеница през новата реколта е
за нива около 5,20 т/ха, а прогнозите на JRC Mars
са за 5,46 т/ха. Общото производство се оценява
на 6,4 млн.т.
• Първоначалната оценка за добива при ечемика е
от 4,95 т/ха, а показателите на JRC Mars са за 5,11
т/ха. Най-вероятностните обеми при ечемика ще
възлязат на 575 хил.т.
• Оценките за средните добиви при рапицата се
очаква да бъдат около 2,75 т/ха , а прогнозите на
JRC Mars са за 2,80 т/ха.
• Цените продължават да се понижават в
резултат на международното ценово снижаване. В
очакване на новата реколта и добрите перспективи
в световен мащаб, изкупните цени на есенниците
в страната се очаква да стартират от нива 25-30%
по-ниски от аналогичните през миналата година.

Очаквания за развитието на производството и
търговията със зърнени и маслодайни

• FOB цените от Русия в края на м.април
продължават да вървят надолу с около 4% за месец.
FOB цените при хлебната пшеница са 275 US$/т,
ечемик – 260 US$/т, фуражна пшеница – 247 US$/т,
царевицата – 253 US$/т. FOB цената на
слънчогледово олио спада за месец от 1050 US$/т
до 880 US$/т и в момента вече е по-евтино от
цената на палмовото масло.

По-отчетлива динамика при цените на месо и местни продукти у нас,някои данни:

Производство и търговия на месо в България:

• Цените на тон кланично тегло на говеждото и
телешко месо повишиха равнището си с 4% през м.
март спрямо предходния месец, като на годишна
база увеличението е с 44%. През последната година
повишението на тези цени позволи местните цени
да бъдат приблизително сходни на
средноевропейските, което евентуално означава, че
качеството на животните, които минават през
кланиците се е подобрило.
• Цените на едро на свинското месо в кланиците се
покачиха за пореден месец, като увеличението на
месечна база е с 2%, а на годишна – с 49%.

И през следващите месеци цените ще
останат над миналогодишните равнища, но с
тенденция за понижение и доближаване към
средните европейски нива.
• Въпреки силното производство, цените на
пилешкото месо отбелязаха увеличение с 5%
спрямо предходния месец, следвайки динамиката
на растеж на европейските цени.
Драстично нарастване се наблюдава при цените на
агнешкото месо, които достигнаха 18,72 лв./кг
кланично тегло – с 30% над нивото от миналата
година. Освен високите производствени разходи,
основна причина за това е намаленото поголовие в
стадата, респективно по-слабо предлагане. По
предварителни данни на МЗм, общото производство
на месо от овце и кози в кланиците през първите
два месеца на годината е 109 тона спрямо 139,5
тона през същия период на 2022 г.

Вижте целия Бюлетин за м. април, 23: CAPA_Newsletter 04.2023