На 14.09.22г. в Зала1 на ИАИ бе подновена есенната сесия семинари.

Доц.д- р Божидар Иванов предложи вариант на методология на научното изследване  по втория етап на плановия проект към ССА Перспективи пред българското земеделие и селските райони в контекста на ОСП 2021 – 2027 и Плана за възстановяване на ЕС“ 
Обсъдени бяха четири аспекта на работа по темата, три типа сценарии и изработването на оценки, които да допринесат за ефективна научна експертиза и прогнози за българското земеделие, селските райони и земеделските стопанства. Насрочена бе поредна работна среща през октомври,22. На нея работните групи ще представят показателите, по които ще се изследва сравнително зададения период до 2027 г.