Трима учени от Института по аграрна икономика (доц. Божидар Иванов, проф. Храбрин Башев, и гл.ас Кристина Тодорова) посетиха Шанхайския Жиао Тонг университет (Shanghai Jiao Tong University – SJTU).

На 27 октомври  те участваха в „2018 China-Bulgaria Rural Vitalization Development and Cooperation Forum“, организиран от SJTU, Института по аграрна икономика и Аграрния университет-Пловдив. Във форума взеха участие политици, ръководители на държавни организации и университети, както и водещи експерти и научни работници от България, Европейския съюз и Китай. Проф. Храбрин Башев и гл.ас. Кристина Тоторова представиха пленарни доклади на тема “Impact of system of government on agricultural sustainability in Bulgaria” и “Development of organic farming in Europe“.

На 19 ноември 2018 г. българската делегация беше приета от проф. Шинг Руан, Учредител и Декан на новосъздадения Колеж по Дизайн, включващ и проблемите на селското планиране и развитие. На срещата се направи оценка на досегашното сътрудничество и се начертаха насоките за бъдещото сътрудничество между двете институции.

По време на визитата си в Китай българските учени обсъдиха работата по изпълнението на съвместните проекти с китайските партньори, посетиха обекти свързани с аграрното и селско развитие в  района на Шанхай, Шизоу и Хангзоу, консултираха китайски изследователи и студенти, а също планираха съвместната дейност за 2019 г.

Среща на 19.11.2018 г. (от ляво на дясно) проф. Ш. Че (Директор Център за България), проф. Ш. Руан (Декан на Колеж по Дизайн), доц. Б. Иванов (Директор ИАИ) и проф. Х. Башев (ИАИ).

Участници в 2018 China-Bulgaria Rural Vitalization Development and Cooperation Forum, Шангхай, Китай, 27.10.2018 г.