По повод 80-годишнината от създаването на Института по аграрна икономика (ИАИ), на 26 и 27 октомври 2015 г. се проведе международен научен форум на тема „Аграрната икономика в подкрепа на земеделието”. Събитието се състоя в Бест Уестърн Хотел Експо, София.

Форумът се проведе в два тематични дни – „Възможности за развитие на българското земеделие в новия програмен период” на 26 октомври и „Предвиждания за развитието на българското и световното земеделие” на 27 октомври 2015 г.

Утринната сесия на първия ден бе посветена на 80-тата годишнина на Института, създаден през 1935 г. По този повод колективът получи поздравление от името на доц. д-р Георги Костов, зам. министър на МЗХ, представено от проф. Наньо Нанев, както и от името на проф. д-р Светла Бъчварова, зам. председател на Комисията по земеделие и храни при НС. В приветственото си слово проф. Тотка Трифонова, председател на Селскостопанска академия, изтъкна ролята на традициите, които ИАИ е съхранил и развил през дългите години изследователска дейност и успешното обучение на млади научни работници, които ще наследят и развият този творчески капитал. В емоционално слово, проф. Агниешка Вжохалска поднесе поздрави от колегията на Института по икономика на селското стопанство и продоволствието във Варшава, като същевременно в много съдържателен вид представи резултатите от дългогодишното творческо сътрудничество между двата института. Поздрави за кръглата годишнина отправиха и гостите от САЩ, Сърбия, Македония, Босна и Херцеговина.

Бяха поднесени приветствия от името на редица институти от системата на Селскостопанска академия, от аграрикономическите катедри в УНСС – София, Аграрния университет в Пловдив, Икономическия университет във Варна и др.

Директорът на Института по аграрна икономика проф. Димитър Николов изнесе доклад за историческото развитие и достиженията на ИАИ и връчи юбилейни грамоти „Заслужил деец” на бивши изследователи от Института.

В рамките на научната сесия: „Възможности за развитие на българското земеделие в новия програмен период” през първия ден на форума, 26 октомври, бяха представени научни достижения на колектива на ИАИ от проекти, разработени през последните години: „Управление на иновациите и риска в земеделието”, „Структурни промени, ефективност и устойчивост на земеделските стопанства”, „Развитие на земеделието и ХВП след приемането на България в ЕС”. Докладите на чуждестранните гости – проф. Агниешка Вжохалска от Полша, проф. Желько Вашко от Университета в Баня Лука, Босна и Херцеговина, проф. Зорица Василиевич от Сърбия, проф. Миле Пешевски от Македония, бяха посрещнати с подчертан интерес. Млади учени-аграрикономисти представиха своите научни резултати на постерна сесия.

Вечерта завърши с коктейл в сградата на Института по аграрна икономика на бул. „Цариградско шосе” 125, блок 1. Сърдечни срещи между бивши и настоящи служители на ИАИ, снимки, запечатали различни моменти от десетилетната история на Института събудиха спомени, създадоха усещане за удовлетвореност от вложения труд и съпричастност към изграждане и утвърждаване на авторитета на научната институция.

През втория ден, 27 октомври, бяха представени средносрочните и дългосрочните перспективи за развитието на българското и световното земеделие, изведени в рамките на проекта САРА – „Създаване на Център за икономически анализи на селското стопанство”, финансиран от Фондация „Америка за България”. Приветствия поднесоха проф. Наньо Нанев от МЗХ, проф. Тотка Трифонова, председател на ССА, Десислава Тальокова от Фондация „Америка за България”. Докладите на проф. Уилям Майерс от САЩ, доц. Божидар Иванов от ИАИ, гл. асистент Петър Кировски, д-р Тревор Донелан от Ирландия, д-р Мариуш Хамулчук от Полша, д-р Рул Йонгенийл от Холандия и асистент Емилия Соколова от ИАИ, представиха резултати и осветиха основни въпроси от двегодишната работа на колектива в рамките на проект CAPA.

Форумът се осъществи с финансова подкрепа от:

Министерство на образованието и науката (МОН)

Асоциация на земеделските производители в България (АЗПБ)

Синджента България

Българска асоциация на търговците на агротехника (БАТА АГРО)

“ЕС ПИ Консулт БГ” ООД

Асоциация на агроекологичните земеделски производители (АЕЗП)

„Огняново К” АД

http://www.agrotv.bg/p_5472-80-godini-agrarna-ikonomika-v-Bylgariq.html