Научен семинар на тема „Аграрната икономика в подкрепа на земеделието: трансфер на знания между наука и практика“

Институтът по аграрна икономика организира семинар съвместно с Нов български университет на тема: „Аграрната икономика в подкрепа на земеделието: трансфер на знания между наука и практика“.Събитието ще се проведе на 12.05.2015г. от 10:00 до 13:00  часа в НБУ зала 20.

Програма:

  1. Откриване на научен семинар на тема „Аграрната икономика в подкрепа на земеделието: трансфер на знания между наука и практика“
  2. Представяне накратко на съвместната магистърска програма“Управление на агробизнеса и развитие на селските райони” -цели и резултати!
  3. Представяне на 80- годишната история  и научно-изследователската дейност на ИАИ и връзката с НБУ и други полиси мейкари от практиката.
  4. Дискусия с участие на студенти от 1-ви випуск на магистърската програма.

В мероприятието се канят студенти – бакалаври от НБУ, представители на МЗХ, браншови организации и други.

Вход свободен

За контакти:

Тел.: (02) 971 00 14,  ИАИ

Тел.: (02) 8110 2 277,   ас.д-р Теодора Ризова