На 7-8.10.2015 г. в хотел „Експо” ще се проведе 147 Семинар на Европейската асоциация на аграрикономистите. Темата на събитието е „Влияние на ОСП върху икономическия растеж и устойчивото развитие на селското стопанство и селските райони”.Семинарът ще бъде организиран съвместно от ИАИ, София и Университета в Болоня, Италия. Целите на семинара са да предостави цялостна картина и детайлен анализ на миналото и бъдещо влияние на ОСП върху структурната реформа в аграрния сектор и върху развитието на хранителните вериги. Ще бъдат дискутирани взаимните връзки и многостранното влияние на ОСП върху не-селскостопанските сектори.  Семинарът ще обедини заедно аграрикономисти, работещи в сферата на селското стопанство, селските райони и храните, както и социолози.

Семинарът ще се фокусира върху следните основни теми: Структурни промени и нарастване на продуктивността в селското стопанство; Устойчиво развитие на селото; Иновации и околна среда; Взаимовръзки и многостранно влияние.

Ще присъстват около 60 души, ще бъдат презентирани доклади и постери пред българска и чужда аудитория.  Потвърдили са участие учени от Италия, Испания, Великобритания, Германия, Чехия, Унгария, Гърция и Полша.

Ключови лектори ще бъдат:

Проф. д-р София Давидова (Училище по бизнес, Кент, Великобритания)

Проф. д-р Анджей Ковалски (Институт по  земеделие и храни, Варшава, Полша)

Проф. д-р Пламен Мишев (УНСС, София, България)

Проф. д-р Давиде Виаджи (Университет в Болоня, Италия)

Доц. д-р Серджо Гомес и Палома (Институт по перспективни технологии, Испания)

Уеб сайт: http://eaae2015.petiakolev.com/iae-bg/

ФЛАЕР

147eaae-seminar@iae-bg.com; k.kaneva@iae-bg.com