Нови докторанти в ИАИ

На 10.02.2015 г. в ИАИ стартира учебната година с 6 новоприети докторанти. Първият цикъл лекции започна със семинар, посветен на оформяне на литературен обзор и литературна справка.

Литературен обзор в дисертационен труд – проф. д-р Димитър Николов

IMG-20150211-WA0006 IMG-20150211-WA0005
IMG-20150211-WA0004 IMG-20150211-WA0003
IMG-20150211-WA0002 IMG-20150211-WA0001