Академичен състав:

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERAГл. ас. д-р Десислава Тотева

Началник отдел“Икономика и управление на земеделието, храните и аграрната политика“

Е-mail: leeva@mail.bg

Автобиография / Публикации

 

 

Директор ИАИ Божидар ИвановДоц. д-р Божидар Иванов

Е-mail: bozidar_ivanov@yahoo.co.uk

Автобиография / Публикации

 

 

Popov

 

 

Проф. д-р Румен Попов

Е-mail: rgpopov@yahoo.com

Автобиография / Публикации

 

Mitova

 

Доц. д-р Диляна Митова

Е-mail: dilianamit@gmail.com

Автобиография / Публикации

 

 

 

 

Гл. ас. д-р Ангел Саров

Е-mail: angelsarov@abv.bg

Автобиография

 

 

 

Гл. ас. д-р Петър Маринов

Автобиография

                                         

 

Доц. д-р Иван Боевски /ИАИ/, проф. д-р НБУ

Е-mail: ivan.boevsky@gmail.com

Avtobiografiya_Boevsky_2022  /    publikazii-obnoveno

 

noprofile

 

Асистент  Веселин Кръстев

Е-mail:veselin.krustev@gmail.com

 

 

 

Ас. Росица Микова

Автобиография – Росица Микова

Е-mail: rositzamikova@abv.bg

noprofile

 

Асистент Петко Симеонов

Е-mail: petko.simeonoff@gmail.com

 

 

Експертен състав:

 

noprofile

 

 

Финансов контрольор  Атанаска Джоджова

 

 

noprofile

 

 

Гл. експерт Кремена Горчева

 

 

DSCF7992

 

Ст. експерт Васил Стойчев

Е-mail: vasilst@mail.bg

Автобиография,2022/ Публикации, избрано

 

noprofile

 

 

Ст. експерт Славинка Теофилова

 

 

noprofile

 

 

Мл. експерт Лъчезар Цонков