Някои тенденции в производството и търговията на културите от излезлия августовски Бюлетин на Центъра за икономически анализи на селското стопанство, CAPA към ИАИ /Института по аграрна икономика/

Зърнени и маслодайни:

• САРА повишава предвижданията за реколтирани
площи от царевица от 550 хил.ха на 570 хил.ха.
Оценките за добива е той да бъде около 6 т/ха,
докато прогнозите на JRC-Mars са за 6,08 т/ха. В
С-З, С-Ц и Ю-З България се предвиждат добиви
около и малко над средните за последните 5
години. Оскъдните валежи през критичния м.юли
и пестеливата агротехника ще повлияят понегативно в останалите части, като повечето
паднали валежи през м.август ще помогнат на по-късните сортове. Общото производство с
вероятност 53% ще е между 3,3-3,45 млн.т., докато
вероятността да са с 10% над тези обеми е 24%.
• Реколтираните площи при слънчогледа се
предвижда да възлязат на 840 хил.ха при среден
добив от 2,3 т/ха. Оценката на САРА за реколтата
2022/23 с вероятност 45%, е тя да е средно в
диапазона1,8-1,95 млн.т. Оценката за до 10% пониско производство се изчислява на 32%, а до 10%
нагоре на 14%. Прогнозният добив според JRCMars се понижава до 2,24 т/ха., което е с 3% под средните за последните 5 години.
Изкупните цени на пролетните култури за новата
реколта заради по-слабата очаквана реколта в
Европа от стресовите горещини, войната в
Украйна и растящите производствени разходи,
наред с възходящите стокови пазари носят
растящи очаквания. В началото на кампанията за
2022/23 г, средните изкупни цени при царевицата
от място (Централна Б-я) се прогнозират на 590
лв/т ±5%, а при слънчогледа (Североизточна Б-я) –
1100 лв/т, при ±5% .
• Текущите оценки на МЗм за прибраната реколта
от пшеница за 2022/23 към края на м.август е 6,34
млн.т (САРА – 6,05 млн.т), при ечемика 618 хил.т.
(САРА – 580 хил.т), докато рапицата се изчислява
на 296 хил.т (САРА – 380 хил.т.)
Очаквания за развитието на производството и
търговията със зърнени и маслодайни
FOB цените от Русия към края на м.август
продължават да спадат с около 12% на месечна
база. При хлебната пшеница – 315 US$/т, ечемик –
305 US$/т, фуражна пшеница – 285 US$/т,
царевицата – 330 US$/т. FOB цената на
слънчогледово олио се стабилизира на 1440 US$/т.
Русия ще намали наполовина експортното мито за
слънчогледово олио и шрот от началото на
м.септември. Изчисляването на експортното мито
до момента ставаше като 70% от разликата между
средната месечна .цена и базовата цена.
• По данни на украинското министерство на
земеделието производството на зърнени и
маслодайни култури може да е с 10% по-добро от
очакваното и да достигне 65-67 млн.т.

Развитие на производството на домати, пипер и
краставици в България
• Оценките на САРА за средните добиви от открити
площи през настоящата година е за по-високи
равнища отколкото миналата година. При доматите,
средните добиви се предвиждат на 2,6 т/ха (+11% в
сравнение с 2021 г.), при краставиците и
корнишоните – 1,78 т/ха (+11% на база 2021 г.) и при
пипера – 2 т/ха, почти аналогично с миналата година.

• Според данните на НСИ изкупната цена на
оранжерийните домати през второто тримесечие на
2022 г. е 2,02 лв./кг, като увеличението спрямо
предходната година е с 41%. При доматите от
открити площи увеличението е по-слабо – с 16% при
цена от 0,87 лв./кг.

Мляко и млечни продукти
Насоки на политиката и тенденции в търговията
Анализатори на холандската Robobank очакват умерен спад
в глобалните цени на борсовите млечни продукти през
следващите тримесечия. Презапасяването в Китай съчетано
с ограниченията поради Ковид и силното местно
производство през първото тримесечие влияе за намаление
на глобалната търговия с млечни продукти. По тези причини
сухото мляко е достигнало пик на цените през първото
полугодие на годината. Рекордно високите цени на
фуражите и проблемите свързани с климата влияят на
рентабилността на стопанствата при големите страни
производители, в резултат стадата или се свиват или има
ограничения да нарастват. Очаква се рекордната инфлация
при храните и горивата да повлияе негативно на търсенето
от потребителите.
• Протеинът А2 β-казеин, съдържащ се в млякото, става все
по-популярен сред потребителите, които го считат за поздравословен сравнен с A1 β-казеина. В Западна Европа,
САЩ и Азия има производители, които предлагат на пазара
млека съдържащи предимно А2 протеин. В доклад на
Market Research Future се твърди, че пазарът за това мляко се
очаква да нарасне с темп от 18% до 2030 г.

Вижте целия Бюлетин на CAPA за август,22:CAPA_Newsletter 08.2022 (2)