CAPA:Повече царевица в три района на България. По-вероятното е производството на слънчоглед да се понижи.

Някои тенденции в производството и търговията на културите от излезлия августовски Бюлетин на...

Прочетете още