Участниците в стартиралия в Боровец международен проект „Интелигентно и дигитално земеделие – SDA” продължиха работата си на 27.09.22 г. в сградата на ИАИ, Зала Едно. Проектът се ръководи от Областната дирекция по образование в Ескишехир – Турция и се финансира по програма Erasmus + Vocational Education Cooperation Partnerships (KA220-VET). Срещите и дискусиите в България са в периода 25-30.09. 22г. и се домакинстват от Института по аграрна икономика. В тях участват учени, представители на производителния бранш и на местната власт в Ескишехир, координатор на проекти към ЕС. Виж публикациите от първия ден по-долу.

В началото на пленарния ден, във встъпително слово, проф. дн инж. Мартин Банов, председател на ССА, поздрави участниците в инициативата и в частност домакина ИАИ. Той подчерта, че програмата на тази работна среща, сама по себе си, потвърждава значението на научно-приложната, иновационна и образователна дейност в областта на земеделието и храните. По думите му, по-високата квалификация и образованост на кадрите е в самата „ДНК на Програмата Еразъм“. А задачите на този проект включват, както поощтряване на млади специалисти да квалифицират уменията си в областта на новите дигитални и иновативни  технологии в селското стопанство, така и –  да се  изследват възможностите и перспективите пред производството на лечебни и ароматни растения, в частност лавандулата. Култура,  подходяща за стопанства, които търсят по-висока доходност и по-висока добавена стойност. Това, председателят на ССА, постави в контекста на необходимостта от  тясна връзка между наука и практика и от синхрон в пътя на развитие на устойчиво земеделие. В  условията на сериозни климатични и други глобални  предизвикателства. При  подчертана  нужда от ефективно и конткурентоспособно селско стопанство, което  налага научните изследвания, партньорства и проекти да разчитат вярно гласа на производителите. Повод за още едно „На добър път“ и надежда, че в края на тази визита и работни срещи, участниците ще са придобили повече опит и вдъхновение за своето поприще“, завърши проф. дн инж. Мартин Банов.

Форумът е  с международно участие и цели да се повиши осведомеността за производството на лечебни и ароматни растения, да се подпомогне развитието на умни виртуални практики и  да се ангажират младите за обучение работа в селското стопанство, свързано с традиционни култури. Работата продължава с посещение на лавандулова ферма и дестилерия в страната /28.09./и експериментиране на виртуална лаборатория/29.09.22/ в заседателната зала в хотел „Лион“ в Боровец.

Презентацията на Петър Кировски, Директор на Дирекция „Растениевъдство“ в МЗм бе на тема „Производството на лавандула и лавандулово масло в България – история, перспективи и бъдеще“. Данните, богато илюстрирани, предизвикаха задълбочена дискусия с  акценти: водещото място на България в това производство, характерите на отделните райони, кривата надолу в последните години на цената, която производителят получава. Г-н Кировски  разгледа ясно държавната и законодателна политика за подкрепа на сектора, при новите предизвикателства и пандемията, с акценти Закона за розата, регламента за работа на дестилериите, подпомагането на производителя при сключен и несключен договор за реализация на продукцията и др.

Голям интерес предизвика направения в две  части  Обзор на българското земеделие- еволюция и развитие“, автор директора на ИАИ, доц.д-р Божидар Иванов, който с богата графична илюстрация разгледа сравнително производствата по сектори и райони, в контекста на най-новите глобални предизвикателства към пазарите и производителите.

Учените, координаторите на проекта и представители на производителите от турска страна споделиха полезността на презентацията на Николай Вълканов – Inteliagro „Производството на лавандула и лавандулово масло в България – история, перспективи и бъдеще“. Той представи актуални данни и сравнения с производството във Франция, разнообразието от сортове и някои проблеми на загуба на чистотата им, „разширената география “ на производството на лавандула у нас, бъдещето за експорта и цените налавандулата и други растения. Участниците от турска страна представиха сравнителни примери и участваха активно в дискусията.

Доц. Хюсеин Йеменджиев от Университета „Проф.д-р Асен Златаров“ в Бургас, акцентира в изказването си на връзката между количествата на добивите от маслодайни растения с  нуждата от по-добре развито производство на  продукти от тях, за което има резерви и хоризонт у нас.

Вижте още за същността и работата по международния проект в първия ден от срещите в Боровец, презентациите на чуждестранните  участници и проследете утрешния опит от лавандулово стопанство в Чирпан.

Форум по Проекта „Интелигентно и дигитално земеделие“, по Еразъм