Организатори:  Представителството на Американския Департамент по Земеделие за България
Националната асоциация за генетични ресурси в животновъдството на САЩ
в партньорство с Асоциацията на вносителите на генетичен материал в България,
Асоциацията за развъждане на месодайни породи говеда в България и Министерство на земеделието, храните и горите

Темата на  Уебинара, който събра над 100 участници / в платформата ZOOM /

„Геномна информация за успешна селекция на млекодайни и месодайни говеда“

Госпожа Мила Бошнакова, специалист – USDA /Американски Департамент по земеделие за България/ представи  партньорите, гост – лекторите и участниците. Форумът бе открит  от Скот Йенсен, Професор от Службата за работа с фермери/ Extension Service/, Университета на Айдахо, САЩ.
Основен лектор бе Д-р Джоузеф Далтън, преподавател и специалист по практическа квалификация в млечното говедовъдство, Университет на Айдахо, който представи  Геномна информация за успешна селекция на млекодайни и месодайни говеда. Предизвиканите от изложението въпроси и изказвания бяха за  конкретни данни  от представеното   изследване, но също така и за  тенденции на говедовъдството у нас, връзката  на науката с практиката на браншовите и развъдна организации, бъдещи посоки на обмен на информация и опит, възможностите за по-ефективно използване и контрол на генетичните ресурси. Акцентът бе поставен г-жа Силвия Василева, Директор Дирекция Животновъдство в МЗХГ и Г-н Георги Йорданов, Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството, МЗХГ. Той подчерта, че един от факторите за подобряване на селекцията у нас е внесеният от САЩ семенен материал и че у нас от 4 години насам работа ГНК лаборатория. Въведеният селекционен контрол е условие за успех на геномната селекция.

Г-жа Силвия Василева се спря и на насоки и мерки за ползване на държавната помощ в животновъдството и на нуждата от „скъсяване на пътя до фермите“.

Някои от основните моменти от представеното изследване „Геномна информация за успешна селекция на млекодайни и месодайни говеда“, от  Д-р Джоузеф Далтън, преподавател и специалист по практическа квалификация в млечното говедовъдство, Университет на Айдахо:

-Популярност на геномното изследване в САЩ /над 5 милиона генотипирани млечни говеда/

-Източници за ДНК тестването

-Как можем да подобрим плодовитостта

-Защо е нужна геномната селекция

-Асоциативен анализ на плодовитостта при юници Холщайн, фенотипирани за плодовитост въз основа на анализ на данни от изкуствено осеменяване и изводи от обобщението:  „Налице са значителни възможности за подобряване на плодовитостта  пр юници Холщайн чрез геномна селекция“

-Потенциални стратегии за управление

-Кога геномното изследване може да бъде печелившо

-Очаквани различия в потомството

 

Водещи участници и лектори:

 

Скот Йенсен, Професор от Службата за работа с фермери/ Extension Service/,
Университета на Айдахо, САЩ
Скот Йенсен е професор от Extension Service и обучител в щата Айдахо. Той се занимава с
приложни научни изследвания към програмите за работа с производители и предприемачи в
областта на месното и млечно говедовъдство, управление на пасища и пасищно
говедовъдство, както и с програмите за деца и млади фермери. Скот координира програмата
на щата Айдахо за Гарантирано качество на говеждото месо (BQA) и разработва и управлява
заедно с членовете й така наречена Академия за пасищно животновъдство „Изгубени реки“.
Скот също така преподава в специализирани класове за изкуствено осеменяване в месни и
млечни ферми като обучава по програмите за Гарантирано качество на говеждото месо и
изкуствено осеменяване на испански език.
Скот също така е провеждал множество семинари и обучения за Американска генетика и
управление на стадото във Филипините, Латвия, Литва, Полша, България и Румъния.
Професионализма на Скот е отличен с множество награди на отлична екстеншън работа на
национално ниво, включително специалната награда за изключителни заслуги от
националната асоциация на всички екстеншън специалисти в САЩ през 2016. Скот
завършва Магистратура по аграрно образование в Университета на щата Айдахо през 2000
година и Бакалавър по животновъдни науки от Университета Brigham Young през 1989.

 

Д-р Джоузеф Далтън, преподавател и специалист по практическа квалификация в
млечното говедовъдство, Университет на Айдахо, САЩ
Д-р Далтън получава бакалавърска степен от Калифорнийския политехнически университет в
Сан Луис Обиспо, магистърска от Университета на Юта и докторска от Политехническия
институт на Вирджиния. Неговата изследователска работа, както и практическата
квалификационна програма по репродуктивна физиология, се фокусира върху факторите,
играещи съществена роля за увеличаване на плодовитостта при говедата, включително
умения на техниците по изкуствено осеменяване, дозиране на семенния материал и геномика.
От 2013 до 2018 г. д-р Далтън е главен съизследовател и водещ квалификационен специалист
в проекта „Геномика и плодовитост при млечните говеда“, субсидиран от Департамента по
земеделие на САЩ в размер на 3 млн. долара. Основната цел на изследването е да се
установят нови маркери за плодовитост в хромозомите на юници и млечни крави с първа
лактация. Разпространението на резултатите следва да подпомогне млекопроизводителите в
разбирането на геномиката и плодовитостта, и в създаването на потенциални стратегии за
управление. Д-р Далтън е канен да изнася доклади на конференции и на срещи на
производители в Северна и Южна Америка, Европа и Азия. Той е бил председател на Съвета
по репродукция на млечните говеда и е настоящ член на Работната група по репродукция на
месодайните говеда.