С тържествен Дирекционен съвет ще бъде отбелязан  Празника на аграрната наука

На 26 октомври в условия на извънредна епидемиологична обстановка на инфекциозното заболяване COVID – 19, ръководството на Селскостопанска академия (ССА) реши тази година Празникът на земеделската наука да се проведе под формата на тържествен Дирекционен съвет. Участници в него ще бъдат само членовете на диреционния съвет.