Някои тенденции според  Бюлетина на СAPA /Център за икономически изследвания  на селското стопанство – ИАИ/ за м.декември,22

Моментно състояние на зърнения сектор в България:

Първоначалните разчети за брутната продукция от
зърнени култури за 2022 г. на НСИ показва 25%
ръст в сравнение с 2021 г. ,като тя достига до 5,5 млрд.лв.
Пшеницата, царевицата и ечемика съставляват 5,4
млрд лв., което е 98% от общата стойност.

Значителното повишение на цените през 2022 г. и
структурата на производство в българското
земеделие се очаква да доведат до повишение с
20% на брутната продукция от отрасъла, до нива
от 12,9 млрд.лв. Петте основни култури формират
около 63% от цялата селскостопанска продукция,
а в състава само на растениевъдството – 84%.

Очаквания за развитието на производството и
търговията със зърнени и маслодайни

• FOB цените от Русия в края на м.декември са на
най-ниското си ниво от м.септември, 2021 г., като
само за месец падат с около 4%.

По данни на USDA 2022/23 година е сред най-
добрите за пшеницата досега в световен мащаб.
Прибраните количества се изчислява на 781 млн.т.,
което надминава 2021 г., която бе с 779 млн.т.
Реколтираната царевица също е на добри равнища,
от 1161 млн.т, като САЩ държи почти 1/3 от това
производство. Бразилия успява да произведе с 20%
повече за последните 5 години. А
световно производство под 1150 млн.т. отворя
дисбаланс, който  допълнително тласка цените нагоре.

Развитие на производството на домати, пипер и
краставици в България

Общата продукция от зеленчуци през 2022 г. по
данни на НСИ в стойностно изражение пада с 6% на
годишна база. Тя пада на едно от най-ниските
равнища в исторически план, до 4% в структурата на
растениевъдството и до 3% – в брутната продукция от
цялото селско стопанство. За сравнение през 2021
г. тези стойности са възлизали на 5% от
растениевъдството и 4% от земеделската продукция.

По оценки на САРА понижението в производството
при доматите ще има, но то се изчислява на 108
хил.т. (-7% към 2021 г), като основното понижение
ще дойде по линия на оранжерийното производство.

Цените на зеленчуците за 2022 г и прогнози:

През 2022 г. цените на дребно са нараснали
значително, докато изкупните цени са нараснали
видимо по-малко. Цените на дребно за домати на
годишна база през 2022 г. са нагоре с 35%, а
на едро е вероятно  да стигнат дори до  40%. При
краставиците цените на дребно са 17% нагоре,
докато на едро могат да стигнат 20%. Средно цените
на дребно за зеленчуците,  по изчисления на САРА за
2022 г. ,ще достигнат ръст от 22%.

Сред очакваното за млечната верига по света за 2023 година:

Основният движещ стимул на млечния пазар
през 2023 г. ще бъде търсенето от страна на
Китай, където след отварянето на икономиката
и премахване на много от Ковид-19
ограниченията може да последва рязко
покачване на търсенето, което отново да обърне
тренда на цените, които намаляват през
последните 2-3 месеца.

Насоки на политиката и тенденции в търговията 

Към по-високи стандарти в млечния сектор

• Новият средносрочен доклад на ЕК за развитие на
земеделието предполага, че преминаването към устойчиво
производство на мляко ще доведе до диференциране на
производствените системи, с високи стандарти за качество.
Повишените екологични изисквания и стандарта за хуманно
отношение към животните ще оказват отрицателно влияние
на размера на стадото при интензивните и положителна при
биологичните системи на производство, което може да
доведе до спад на произведеното мляко с 0,2% годишно до
2032 г.

• Очаква се, че въпреки задържането на производството на
мляко в ЕС, той да остане най-големият доставчик на
млечни продукти в света (около 24% от световната търговия
с млечни продукти към 2032 г.).

Производство и търговия на месо в България

Важни събития през м.декември, 2022 г.
• Ситуацията на европейския пазар на овче и
агнешко месо показва ограничено предлагане,
поради свиването на поголовието в стадата в
голяма част от европейските държави. Цените на
агнешкото месо продължават да се повишават,
като котировката през месеца е 7,5 евро/кг
кланично тегло, (леки и
тежки агнета). Повишаването на
производствените разходи и силната конкуренция
на доставките от Нова Зеландия и Великобритания
са водещите проблеми пред развитието на
сектора. Очаква се производството да продължи
да намалява и през 2023 г., като прогнозирания
спад е с 1,7% на годишна база.