Проектът е в партньорство с Университета в Анадола, община /Saricakaya Municipality/ и  производители на козметика. Той е  под ръководството на Областната дирекция  по образование в  Провинция Ескишехир и в рамките на Еrasmus + Vocational  Cooperation  Partnerships / KA220-VET/- Проектът за партньорство и сътрудничество в професионалното образование Еразъм +

С проекта се цели да се ограничи безработицата сред младите, като се наемат за работа в селското стопанство, свързано с лечебните и ароматни растения, с висока добавена стойност. Целта е да се повиши осведомеността и квалификацията и  да се избегнат неосъзнати земеделски практики. Средство за това са подпомагане на цифровизацията и развитието на умни, виртуални умения.

Предвидени са обучения, обмяна на опит, симпозиум и конгрес.  Сред очакваните резултати са изработването на виртуална лаборатория за околната среда, Smart Greenhouse приложение, Интернет портал за обучение, разработването на образователна програма и др.