Модераторът на сесията, доц.д-р Павел Хмелински, Полша – Координатор на Европейската мрежа за развитие на селските райони представи работата  на организацията  от 2002-ра година насам – да координира и подпомага анализите и научните усилия за развитие на земеделието в ЕС. Кратък „откъс“от Дневника на свършеното от Европейската мрежа за развитие на селските райони и презентация „Кои сме ние“

Последвалите презентации впечатлиха с изключително богати илюстрации, графики и полезни заключения/от Унгария, Полша, Италия, Румъния др./

 „Различният териториален капитал – различни стартегии за развитието на селските райони“– под това заглавие д-р Владимир Шекели , ст.изследовател на Института  по география към Словашката академия на науките, представи изследвания и интересни примери от Словакия. Той илюстрира  факта на намаляване на селските райони, при разделената на 8 основни ареала Словакия. Перспективите за належащото оживяване и развитие на селските райони ученият анализира през необходимостта от ясна представа и стратегия – какъв селски район предпочитаме : залагащ на развитие на животновъдството, на растениевъдството, на туризма, или пък на сгради за живеене в селските райони. Факторите, които влиаят на развитие на селските райони са изследвани в два основни аспекта: глобални и местни. Местните дадености д-р Владимир Шекели определи  като основен  капитал за развитие на района.

 

„Мястото на селските райони в представите на младите европейци за бъдещето“ Темата сама говори за доброто попадение на изследването и за актуалната си.  Представиха я учените от Полша, презентиращ – доц. д-р Кщиштоф Янц. Голяма част от европейците сънуват и мечтаят да живеят в селските райони, но живеят в урбанзираните територии, препотвърди  познатата констатация и тази научна разработка.  Според това изследване – 40 %. Но защо?  – Графиките и изследваните въпроси сред младите европейци  сами  отговарят на част от въпросите . Какво са изследвали учените,  какво би ги накарало младите  да се преселят в по-съхранените в екологично отношение селища, как анкетираните редят приоритетите. Вижте малка част от показаното на 28.10.21  в онлайн конференцията, организирана от Института по агарна икономика – ИАИ.

„Интелигентното земеделие, екологичен преход и новата ОСП“ – участие на научния  екип на Университета на Фоджа, Италия, д-р Пиермехел Ла Сала. Специално място в презентацията  бе отделено на „умните градове“ като за визия за бъдещето.

Своеобразен преход към пленарната сесия на Европейската мрежа за развитие на селските райони бе презентацията  „Регионални различия и въздействия на земеделието в селските райони, проф. д.ик.н. Юлия Дойчинова и доц. д-р Зорница Стоянова, УНСС.

Презентацията  анализира  значението и въздействието на земеделието върху развитието на селските райони. Предмет на изследване са промените в селското стопанство и техните ефекти върху социално-икономическите и екологични характеристики на селските райони. Обектът е въздействието на земеделието на територията на 13 области в страната (NUTS3). Изследването се основава на статистическа информация и експертна оценка на специалисти в областта на земеделието и териториалното развитие в три района на планиране.