На 22 май 2014 г. ИАИ подписва Рамков договор за сътрудничество с Нов Български Университет. Учени от ИАИ ще бъдат лектори в магистърска програма „Управление на агробизнеса и развитие на селските райони“, редовно обучение в католог 2014/2015

За контакти:

0898 279 200 гл. ас. д-р Теодора Ризова, програмен директор НБУ

0884 189 238  доц. д-р Мимоза Младенова, кординатор ИАИ

График за консултации и приемни интервюта

ДОКУМЕНТИ И ТАКСИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Записване и такси за обучение