В Бюлетин 10, за м.октомври,22 CAPA/ Център за икономически анализи на селското стопанство/ обобщава:

При зърнени и маслодайните култури

Най-сериозни промени в периода 2022-2025 г. се
очакват при цените. САРА предвижда те да са
около два пъти по-високи от тези 2017-2021 г. При
пшеницата средните цени за периода се
предвиждат на 740 лв/т, при ±3%, докато в
предходните 5 години са били 338 лв/т. Оценките
за средните изкупни цени на царевицата са за 690
лв/т, слънчогледа 1300 лв/т и рапицата – 1450 лв/т.
Тези оценки се базират на допускания, че
инфлацията в глобален мащаб в следващите 2-3
години ще остане над 10% годишно и не се
залагат по-тежки геополитическирискове, както и
други природни екстремалности, които се
отразяват на световната реколта.

При зеленчуците:

Тенденцията на подчертано повишение на
потреблението на основни зеленчуци ще продължи и
през следващите години, като през 2022 г. по
изчисления на САРА консумацията на човек от
населението, което да е под формата на прясна или
друга домашна консумация при доматите ще е
приблизително 27 кг, на краставици – 12 кг и на
пипер 10,3 кг. Причините за това покачване са главно
в промяната в потребителското търсене и
предпочитанията да се консумират повече плодове и
зеленчуци, което е отчетена характеристика и за
целия ЕС.
• В следващите години може да се очаква намаляване
в абсолютните количества на внасяните в страната
домати, пипер и краставици, което да произтича от
намаление в броя на населението, както и в
неблагоприятна ситуация с инфлацията, при която
доходите изостават в сравнение с ръста на цените.
Специфично при зеленчуците е, че те са относително
по-високо еластични към доходите отколкото
останалите хранителни продукти.

Актуално:

Подготвят се предложения за промяна в
системата за разпределение на пасища, за да
бъде гарантирано използването им от реалните
животновъди. Основната законодателна промяна
е свързана с използване на геолокация на
стопанствата от информационната система на
БАБХ, за да бъдат подпомогнати стопанствата
по места. Въпросът с пасищата е чувствителен
по ред причини, като в начините и интензитета
на тяхното поддържане може да търсят по-добри
условия.

На снимката: CAPA: Цени при месото

Вижте целия Бюлетин Номер 10 на Центъра за икономически анализи на селското стопанство /CAPA/ за месец октомври,22:CAPA_Newsletter 10.2022