Доц.д-р Божидар Иванов, директор на ИАИ,  презентира част от работата на ИАИ – Прогнозни сценарии за развитието на българското земеделие до 2027 г. на Деветата среща на Асоциацията на земеделските производители в България.

Той обобщи целта на изследването – да се сравнят три прогнозни сценария – песимистичен, умерен и оптимистичен – за състоянието на различните сектори за посочения период.  Като същевременно се направи и обща оценка на  вероятността за всеки един от сценариите. В заключението на своята презентация доц.д-р Божидар Иванов резюмира че най-вероятен е оптимистичния сценарии /19 %/, при вероятност от 12 % за песимистичния. Учените изследват 15 заложени от тях показатели в макроикономически план.

Сред илюстрираните  с много графики  резултати, според заложените от учените данни  и параметри на показателите,  България е в първата група, сред основни Европейски страни, по  нетен доход на стопанин на ЕС в евро/ ха. Една от графиките, презентирана от доц.д-р Божидар Иванов, илюстрира, че в абсолютни стойности добавената стойност от земеделие в млн. лв. ще расте /при база 3 милиарда и половина за 2019-20 г./, главно заради ръста на цените, а не толкова заради физически обеми/ и др.

Учените са направили прогнозна оценка за трите вида сценарии и по сектори. Например при оценката на млякото прави впечатление, че дори и при оптимистичния сценарий, произведеното мляко е със стойности под базовите за 2019-та година. При полските култури, при база за сравнение 2019-20 година, когато делът им  представлява 53 % , само песимистичният сценарий предполага по-малък процент. Дори при умерения сценарии процентите се увеличават все повече заради капитализирани предимства в това производство

Земеделци, представители на бизнеса, гости от Европейската комисия и Европейския парламент, държавни органи, неправителствени организации присъстват на двудневната среща, 15 и 16 февруари край Казанлък. Участниците бяха поздравени и от министъра на земеделието Явор Гечев.

„Земеделският бизнес вече не е същият. Ситуацията у нас и по света също не са същите. От три години насам е трудно да изброим всички проблеми, с които сектора се сблъсква – ковид криза, война, нерегламентиран внос, смяна на кабинети. Въпреки всички тези предизвикателства тази година отново сме тук, за да получим отговорите на въпросите, от които зависи бъдещето на сектора“, заяви Венцислав Върбанов.

„Ще настояваме за реалистична визия относно зелените изисквания. Трябва да поставим на първо място интереса на българските фермери“, заяви Върбанов.

Зърнени пазари, въглеродни сертификати и въглеродно земеделие и многото нови  предизвикателства пред земеделието са сред темите на подновения  след двегодишна пауза форум.