Ежегодната Международна научна конференция „Аграрната икономика – в подкрепа на земеделието“ под мотото „Земеделие и снабдяване с храни: пазари и политики“, 27-28 октомври 2021 г., с организатор Институт по аграрна икономика към ССА, ще се проведе в  хибриден формат с възможност за он-лайн и присъствено представяне на докладите на място в ИАИ. Тази година партньор на традиционната конференция е Европейска мрежа за развитие на селските райони” – ERDN, която се очаква да има своя пленарна сесия през втория работен ден на Конференцията, 28 октомври, 2021 г.

Насоченост към: академичните и научните среди, представители на бизнеса в земеделието, местната администрация и държавната адмиинистрация.

Тематични направления:

  • Земеделски и стокови пазари – макроикономически ефекти;
  • Земеделски политики в прехода към устойчива и зелена икономика;
  • Пазарът на храни – COVID-19 и международната търговия;
  • Бъдещето пред различните типове селски райони;
  • Иновации, кръгова и биоикономика;

Официални езици:

Английски (помощен език – български)

Важни срокове:

  • Подаване заявки за участие с резюмета на английски език /до 200 думи/: 20.09.2021 г.
  • Одобряване на участията: 27.09.2021 г.
  • Представяне на пълните доклади на английски език: 15.11.2021 г.

Искрено се надяваме да бъдете сред нас и заедно да продължим дискусията за бъдещото развитие на българското селско стопанство в контекста на очакваните промени на ОСП.

Докладите се рецензират от независим/и рецензент/и. След положителна оценка и одобрение, докладите ще бъдат подадени за публикуване към Сборник към конференцията, индексиран в Google Scholar, а най-добрите (след предложение от Научния комитет) в сп. Bulgarian Journal of Agricultural Science (BJAS), Scopus SJR for 2019 – 0.19, и индексирано в Web of Science – Emerging Sources Citation Index, EBSCO – Academic Search Ultimate, CAB Abstracts, Google Scholar

 

 Ключови лектори:

Prof. Dragi Dimitrievski – University of St Cyril and Methodius” Skopje

Dr. Julian Binfield – University of Missouri

Dr.hab. Mariusz Hamalczuk – Warsaw University of Life Science

Dr. Norbert Potori – Research Institute of Agricultural Economics – AKI

Pawel Chmielinski – European Rural Development Network

Dr.ir. Roel Jongeneel – Wageningen Economic Research

 

Организационен комитет:

Доц. д-р Божидар Иванов

Проф. д-р Румен Попов

Доц. д-р Диляна Митова

Гл. ас. д-р Десислава Тотева

Гл. ас. д-р Даниела Цвяткова

Гл. ас. д-р Ангел Саров

Гл. ас. д-р Росица Микова

Гл. експ. Атанаска Джоджова

Ст. експ. Кремена Горчева

Още подробности по изискванията за оформяне на докладите и заявките за участия може да проследите тук:

!2Brouchure_CONF-2021 (2)